logo

Livsologi, begreppsdefinition

Livsologi, begreppsdefinition

Jag hittade ingen inriktning som jag kände att jag kunde stå bakom och lära vidare, så jag tog allt det som jag tror på, från alla möjliga olika inriktningar, och skapade Livsologin. Nu kan jag hjälpa människor utifrån deras specifika behov och individuella erfarenheter utan att följa någon annans regelbok. Jag kan lyssna med många olika öron, se med flera olika ögon och framförallt ge av hela mitt hjärta!

En Livsolog hjälper människor att att förstå sig själva och andra för att kunna skapa närmare relationer med varandra och leva mer på riktigt

Livsologi utgår ifrån treenigheten ”body, mind and soul” där utgångspunkten är att allt hänger ihop och att allt påverkar allt. Grundfilosofin är att vi själva är ansvariga för våra liv, våra val och hur vi behandlar oss själva och andra. Genom att våga ifrågasätta sig själv, sina sanningar och sitt agerande så når vi en djupare kunskap och förståelse om oss själva vilket leder till att vi kan och vill ta ansvar för våra egna liv, hur vi lever och hur vi påverkar allt. Ju mer förståelse vi får för oss själva och ju mer ansvar vi tar för våra liv desto mer närhet, kärlek och mening kan vi skapa för oss själva och alla andra. Nära relationer är bevisat vara det viktigaste för att leva lyckligt. Allt börjar hos oss själva.

Livsologin har inspirerats av många olika inriktningar t ex: beteendevetenskap, psykologi, kvantfysik, humanism, shamanism, filosofi, neurologi, andlighet, etc etc.

Som Livsolog erbjuder jag enskilda samtal, workshops, gruppsamtal, övningar och upplevelser utformade utefter den specifika individen och/eller gruppen.

Begreppet är myntat av Lena Nyholm


Läs mer om varför Livsologin kan hjälpa dig till ett långsiktigt bättre liv här och om det är något för just dig här

Om du har några frågor eller funderingar så hör av dig till mig på lena@holgerdesign.se