logo

Vad är Livsologi

Livsologi

En Livsolog hjälper människor att lära känna och förstå sig själva och andra så att vi kan börja leva som vi vill leva; meningsfullt och kärleksfullt. Detta sker genom enskilda samtal, gruppsamtal, workshops, övningar och upplevelser utformade utefter den specifika individen och/eller gruppen.

Livsologi utgår ifrån treenigheten ”body, mind and soul” där utgångspunkten är att allt hänger ihop och att allt påverkar allt. Grundfilosofin är att vi själva är ansvariga för våra liv, våra val och hur vi behandlar oss själva och andra. Genom att våga ifrågasätta sig själv, sina sanningar och sitt agerande så når vi en djupare kunskap och förståelse om oss själva, vilket leder till att vi kan och vill ta ansvar för våra egna liv, hur vi lever och hur vi påverkar allt. Ju mer förståelse vi får för oss själva och ju mer ansvar vi tar för våra liv desto mer närhet, kärlek och mening skapas för oss själva och alla andra.
Nära relationer är bevisat vara det viktigaste för att leva lyckligt.
Allt börjar hos dig.

Livsologin har många inspirationskällor däribland: beteendevetenskap, psykologi, andlighet, humanism, shamanism, filosofi, etc etc.